• 476 Kodeksu cywilnego. Warto jednakże zaznaczyć, że w przepisie tym lata wyłącznie o odpowiedzialność za opóźnienie, i nie za brak środków pieniężnych w ogóle. Andrzej Duda zdał się do obywateli z pozwem o wiarygodność i rozsądek. 🔊Prezydent Krakowa oddaje się z apelem do sklepikarzy. Interesujemy się ale tylko pilnymi sprawami konsularnym…[Read more]

  • wypowiedzenia faktury became a registered member 8 months, 2 weeks ago