• Istniałoby toż jedynym z inicjatyw bezzwłocznego rozwinięcia możliwości niemieckiego przemysłu zbrojeniowego i wzrostu Wehrmachtu po wejściu Hitlera do mocy i zewnętrznym odrzuceniu przez Niemcy (omijanych do ostatniej pory nieoficjalnie) ograniczeń traktatowych w terenie zbrojeń. Ba, działa nawet infolinia w bieżącym terenie. W sukcesie mnie…[Read more]

  • Jeżeli pracodawca wypowiedziałby umowę o funkcję w sezonie wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę bez wypowiedzenia, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie. 83 ust. 2 lit. k rozporządzenia 2016/679, organ decydując, czy nałożyć administracyjną karę pieniężną oraz regulując jej wielkość, prowadzi w…[Read more]

  • odwolania rachunki became a registered member 8 months, 2 weeks ago