• Gość nie może natomiast wypowiedzieć umowy o rolę w tym sposobie, jeśli z czasu osiągnięcia przez niego informacji o okolicznościach, które uzasadniają rozwiązanie umowy, upłynął miesiąc. W ich wyniku orzecznictwo polskie wzbogaciło się o kilka ważnych wyroków, które nie uprawniają pracodawcę do usunięcia umowy , jeśli typ jest głównie nieobec…[Read more]

  • podania deklaracje became a registered member 5 months, 3 weeks ago