• 206 K.c. Taką odmienność mogą jednak wprowadzić wszyscy współwłaściciele na podstawie art. Orzeczenie sądu może liczyć taką treść, jaką mogłaby liczyć umowa pomiędzy współwłaścicielami określająca sposób czerpania z dziedzinie (J. W przedstawionej sytuacji, jeżeli jest Pani zainteresowana korzystaniem z nieruchomości, może Pani wystąpić do sądu…[Read more]

  • Zatem w odpowiednim górnym rogu podaj nazwę strony i datę wysłania dokumentu, a niżej nasze możliwości osobowe i kontaktowe: imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail. Jeśli zauważysz błądne określone w własnym zbiorze (numer telefonu, fax, adres lub e-mail) lub uważasz, że nieco dużo powinno zostać w nim wprowadzone bardoz chętnie posłuchga…[Read more]

  • rachunki odwolania became a registered member 8 months, 2 weeks ago